Česká katolická charita - Domovy duchovních a řeholnic
Česká katolická charita


PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Česká katolická charita se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek. Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně "ckch.cz". Stránky jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost k jejich obsahu nejen osobám zdravotně postiženým. Jejich cílem je umožnit všem uživatelům, co nejjednodušší přístup k informacím, snadnou ovladatelnost a přehlednost.

Zpřístupnění stránek je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Prohlášení splňuje všechna pravidla Metodického pokynu MV ČR k zákonu č. 99/2019 Sb.

STAV SOULADU

Webové stránky jsou v částečném souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže. Dodržení zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. Na webových stránkách jsou k dispozici některé informace dostupné v jiné než textové nebo hypertextové podobě. Odkazy na ně jsou v textu zvýrazněné a upozorňují na jiný obsah cílového odkazu.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.12.2022. Prohlášení bylo revidováno dne 30.3.2023.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených, vaše náměty, postřehy nebo jakékoli problémy se zobrazováním těchto stránek můžete posílat na adresu:
ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1
email podpory webových stránek České katolické charity

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz